Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 121 vendég böngészi
Meghívó a február 28-ai Képviselő-testületi ülésre PDF Nyomtatás E-mail
2017. február 20. hétfő, 10:51

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 28-án (KEDDEN)
14:00 órai kezdettel tartja soros ülését,
melyre tisztelettel m e g h í v o m

Az ülés helye: Városháza díszterme

.../2017. KT ülés

NYÍLT ülés javasolt napirendi pontjai:

 1. Bácsalmás ivóvízminőségével kapcsolatos problémák
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 2. Hulladékszállítással és –elhelyezéssel kapcsolatos problémák
  Előadó: Németh Balázs polgármester
  Előterjesztés(.pdf)
 3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
  Előterjesztés(.pdf)
 4. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 5. Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 6. A partneri egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
  Előterjesztés(.xlsx)
 8. Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai várható keretszámainak megállapítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 9. Bácsalmás Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2018-2020. évi fizetési kötelezettségek megállapítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 10. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
  Előterjesztés(.xlsx)
 11. Sportegyesületek beszámolója
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 12. Beszámoló a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2016. évi tevékenységről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 13. Beszámoló a Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 14. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás 2016. évi ellátásáról
  Témafelelős: Vérné Soltész Ilona városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 15. Nem lakás célú ingatlanok 2017. március 1-jétől alkalmazandó bérleti díjának megállapítása
  Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 16. A Bácsalmás, Szent János u. 9. sz. alatti, cukrászda rendeltetésű helyiség hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
  Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 17. Eszközátadás a Bácsalmásért Szociális Szövetkezet részére
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés(.pdf)
 18. Eszközátadás a Bácsalmás Start Szociális Szövetkezet részére
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés(.pdf)
 19. Rákóczi út 11. sz. alatti önkormányzati ingatlan üzemeltetési megállapodásának módosítása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés(.pdf)
 20. Rákóczi út 11. sz. alatti önkormányzati ingatlanra üzemeltetési megállapodás kötése a Bácsalmásért Szociális Szövetkezettel
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés(.pdf)
 21. A Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal településeinek csatlakozása az ASP országos rendszeréhez
  Témafelelős: Bakos Zoltán pályázati referens
  Előterjesztés(.pdf)
 22. Bácsalmás Város Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve 2017-2020. évre
  Előterjesztés(.pdf)
 23. Bácsalmás Ifjúsági Önkormányzatának létrehozása
  Előterjesztés(.pdf)
 24. A Bácsalmás Vagyonvédelmi Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
  Előterjesztés(.pdf)
 25. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

  1. M. Mónika letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  2. K. Renáta letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  3. R. Iván lakás-felújítási támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  4. Nitsch József és Nitsch István eladók és Vida Sándor vevő adásvételi szerződése ügyében benyújtott kifogás elbírálása
   Témafelelős: Szakola Zoltán hatósági ügyintéző
  5. A helyi ösztöndíj-támogatásban részesültek félévi eredményének felülvizsgálata
   Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  6. Cs. Szandra letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
  7. Buduczki Norbert szolgálati lakás igénylése
  8. Ingatlanvásárlási felajánlás elbírálása
  9. K. Tibor Jánosné letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása

   Bácsalmás, 2017. február 15.

   Németh Balázs
   polgármester

    
   Bácsalmás Város Honlapja
   JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval