Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 405 vendég böngészi
Meghívó a május 30-i Képviselő-testületi ülésre PDF Nyomtatás E-mail
2017. május 22. hétfő, 11:14

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 30-án (KEDDEN)
14:00 órai kezdettel tartja soros ülését,
melyre tisztelettel m e g h í v o m

Az ülés helye: Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldalterme

.../2017. KT ülés

NYÍLT ülés javasolt napirendi pontjai:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
  Előterjesztés(.xlsx)
 5. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, rendeletalkotás az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
  Előterjesztés(.xlsx)

 6. A rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről
  Témafelelős: Szakola Zoltán szociális ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 7. Beszámoló a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
  Témafelelős: Tóth Attila megbízott
  Előterjesztés(.pdf)
 8. A Bajavíz Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója, 2017. évi üzleti terve
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 9. A Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének és költségvetési tervezetének elfogadása
  Témafelellős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 10. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hat. osztályvezető és Bárócz Tímea intézményvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 11. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. közhasznúsági jelentése és éves beszámolója
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK NKft. ügyvezetője
 12. Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
  Témafelelős: Horváth István Attila PBÜ osztályvezető és a Vincent Auditor Kft.
  Előterjesztés(.pdf)
 13. Óvodai csoportszámok meghatározása a 2017/2018-as tanévre
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 14. BKTT Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 15. A Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 16. Bácsalmás város településrendezési eszközei tervezői szerződésének módosítása
  Témafelelős: Keresztesy Csaba megbízott
  Előterjesztés(.pdf)
 17. Bácsalmás Város Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítése
  Témafelelős: Keresztesy Csaba megbízott
  Előterjesztés(.pdf)
 18. Bácsalmás Közös Önkormányzati Hivatal településeinek csatlakozása az ASP országos rendszeréhez tárgyú beszerzési eljárásban ajánlattevők kiválasztása

  Előterjesztés(.pdf)
 19. ,,TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések" pályázati felhíváson történő indulási szándék rögzítése, a szükséges önerők biztosítása, beszerzési eljárásban ajánlattevők kiválasztása
   
  Előterjesztés(.pdf)
 20. Forgalomlassításkezdeményezése Bácsalmás veszélyes útszakaszain
 21. EgyebekZárt ülésre javasolt:

  1. V. Krisztina letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  2. E. Dávid letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása

  Bácsalmás, 2017. május 17.

  Németh Balázs
  polgármester

  1.      Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal településeinek csatlakozása az ASP országos rendszeréhez tárgyú beszerzési eljárásban ajánlattevők kiválasztása

   
  Bácsalmás Város Honlapja
  JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval