Bácsalmás Város Honlapja

Oldalainkat 20 vendég böngészi
Meghívó a szeptember 26-ai Képviselő-testületi ülésre PDF Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 21. csütörtök, 00:00

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. szeptember 26-án (KEDDEN)
14:00 órai kezdettel tartja soros ülését,
melyre tisztelettel m e g h í v o m

Az ülés helye: Bácsalmási Kulturális Központ 2. sz. oldalterme

.../2017. KT ülés

NYÍLT ülés javasolt napirendi pontjai:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi testületi ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Témafelelős: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
  Előadó: Németh Balázs polgármester
 3. Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 4. Új önkormányzati rendeletalkotása a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
  Témafelelős: Patocskai Ibolya jegyző
  Előterjesztés(.pdf)
 5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. módosítása
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 6. A letelepedés anyagi támogatásáról szóló 23/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Témafelelős: dr. Párczen Zoltán igazgatási és jogi ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 7. Beszámoló a Bácsalmás Városért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 8. Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvoda - Bölcsődéjének beszámolója a 2016/2017-es nevelési évben végzett tevékenységéről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 9. Bácsalmáson működő iskolák tájékoztatója a 2016/2017-es nevelési évben végzett tevékenységükről
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 10. A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. I. félévi elszámolása
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés(.pdf)
 11. A BÖKK Nkft. részére a 240/2016. (XI. 10.) Bácsalmás v. öh. határozat alapján biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének meghosszabítása és többlettámogatás igénylése
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője
  Előterjesztés(.pdf)
 12. Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 13. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer pályázati kiírása
  Témafelelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 14. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata
  Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
 15. Belterületi buszvárók felújítása
  Témafelelős: Kerényi Tamás beruházási ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 16. Nyertes ajánlattevő kiválasztása a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00008 kódszámú, ,,Iparterület kialakítása Bácsalmáson" elnevezésű projekt tervkoordinátori feladatainak ellátására
  Témafelelős: Száhl Imre pályázati referens
  Előterjesztés(.pdf)
 17. Bácsalmás településrendezési eszközeinek a 85/2017. (III. 28.) Bácsalmás v. öh. számú határozattal kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésének lezárása
  Témafelelős: Keresztesy Csaba városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 18. Bácsalmás Város Településképi Arculati Kézikönyvének és a vonatkozó rendelet előzetes véleményezése
  Témafelelős: Keresztesy Csaba városüzemeltetési ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 19. A Bácsalmás Start Szociális Szövetkezet ,,Innovatív mezőgazdasági szolgáltatás indítása a Bácsalmás Start Szociális Szövetkezetben" elnevezésű projektjének előfinanszírozásához nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének ismételt meghosszabbítása
  Témafelelős: Kulesevics János igazgatósági elnök
  Előterjesztés(.pdf)
 20. Tájékoztató a Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2017. I. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Kulesevics János igazgatósági elnök

  Előterjesztés(.pdf)
 21. Tájékoztató a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Szociális Szövetkezet 2017. I. félévi tevékenységéről
  Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes igazgatósági elnök

  Előterjesztés(.pdf)
 22. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
  Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  Előterjesztés(.pdf)
 23. A Bácsalmási Vagyonvédelmi Közhasznú Közalapítvány tájékoztatója a 2016. évi szakmai, pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóhoz csatolt főkönyvi kivonat tételeiről
  Témafelelős: Szakola Zoltán szociális ügyintéző
  Előterjesztés(.pdf)
 24. Elbirtoklást megállapító szerződés elfogadása, adásvételi szerződés megkötése
  Előterjesztés(.pdf)
 25. Az Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programja módosításának jóváhagyása
  Előterjesztés(.pdf)
 26. A ,,Bácsalmás iparterületi fejlesztés" program megvalósítása érdekében a tulajdonszerzésre irányuló konkrét intézkedések
  Előterjesztés(.pdf)
 27. Egyebek

Zárt ülésre javasolt:

  1. Jelentés a BESZ Kft. 2017. I. félévi gazdasági, pénzügyi helyzetéről
   Témafelelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemeltetési osztályvezető
  2. J. Petronella lakás-felújítási támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  3. O. József lakás-felújítási támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  4. R-F. Zsolt letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző
  5. H. Magdolna letelepedési támogatás iránti kérelmének elbírálása
   Témafelelős: Dervalics Roland városüzemeltetési ügyintéző

   Bácsalmás, 2017. szeptember 13.

   Németh Balázs
   polgármester

   A Bajai Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokának beszámolója Bácsalmás 2016. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
    
   Bácsalmás Város Honlapja
   JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval